Resultaat:
Behalen van een functioneel niveau van technisch lezen en spellen, zodat het kind optimaal in de maatschappij kan functioneren. Hierbij wordt gestreefd om de hardnekkig lees- en spellingsachterstand ten opzicht van leeftijdgenoten te verkleinen.

Prestaties

Dyslexie - gehele traject
Titel:
Dyslexie - gehele traject
Prestatiecode:
45A67
Omschrijving:
Ongeveer 3,5% van de jeugdigen tussen de zeven en twaalf jaar, die basisonderwijs of bijzonder onderwijs volgen, heeft gediagnosticeerde Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED). Deze interventie heeft uitsluitend betrekking op de diagnostiek en behandeling van EED in deze leeftijdscategorie. Van EED is sprake als: De lees- en spellingproblematiek ernstig is en de school er alles aan heeft gedaan wat volgens het “Protocol Leesproblemen en Dyslexie” nodig is. Er geen co-morbiditeit is, met bijvoorbeeld andere stoornissen zoals ADHD, autisme, of deze worden tijdens de dyslexiebehandeling als stabiel beschouwd.
Lees meer
Dyslexie - uitval na/tijdens diagnostiek
Titel:
Dyslexie - uitval na/tijdens diagnostiek
Prestatiecode:
45A64
Omschrijving:
Ongeveer 3,5% van de jeugdigen tussen de zeven en twaalf jaar, die basisonderwijs of bijzonder onderwijs volgen, heeft gediagnosticeerde Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED). Deze interventie heeft uitsluitend betrekking op de diagnostiek en behandeling van EED in deze leeftijdscategorie. Van EED is sprake als: De lees- en spellingproblematiek ernstig is en de school er alles aan heeft gedaan wat volgens het “Protocol Leesproblemen en Dyslexie” nodig is. Er geen co-morbiditeit is, met bijvoorbeeld andere stoornissen zoals ADHD, autisme, of deze worden tijdens de dyslexiebehandeling als stabiel beschouwd.
Lees meer